صغحه اول
آرشیو مقالات
آرشیو ویدئو
سایت روز شمار جنبش کارگری ایران
سایت " روزشمار جنبش کارگری ایران" ؛ با اعتقاد به مبارزات مستقل کارگران و دفاع از مطالبات بیواسطه آنان دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش دارد که استقلال عمل این مبارزات را درتمام عرصه ها و بویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و جنبش های اجتماعی ( زنان - پرستاران - دانشجویان و جوانان - معلمان - بازنشستگان - ملیت های ساکن ایران ) و زندگی کودکان خیابانی کار، با ارائه منابع خبر روز شمارنماید. تلاشم بر این بود که در این سایت آرشیو روزشمار را که طی سال های متوالی انتشار داده ام ، جای دهم . همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها و نهادهای کارگری و ارسال به موقع اخبار به سایت " روز شمار جنبش کارگری ایران" ما را در پیشبرداین وظایف توامان کمک می نماید. با احترام امیر جواهری لنگرودی
2024-02-08 21:48:53 امیرجواهری لنگرودی: چهل و پنجمین سال انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ؛ جامعه‌ را به سمتی کشاندند که «مردم ایران، مرگ را نفس می‌کشند»!
2024-01-17 13:16:21 گفتگوی فرنگیس کاشانی با : «امیر جواهری لنگرودی» درباره‌ی آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود
2023-12-21 14:33:35 کارگروه مشترک کارگری : شاخص آماری گروههای مختلف بازنشستگان ، موتور جنبش اعتراضی در آبان ماه ۱۴۰۲
2023-12-21 14:24:53 کارگروه مشترک کارگری : گروههای مختلف بازنشستگان ، موتور جنبش اعتراضی در آبان ماه ۱۴۰۲
2023-12-21 13:29:02 کارگروه مشترک کارگری:نگاهی به فهرست اعتراضات گروههای محتلف اجتماعی ایران اول تا سی ام آبان ماه ۱۴۰۲
2023-12-15 19:15:20 امیر جواهری لنگرودی : گویا هنوزبعضی مرکزنشینان خبرجنایت فجیع آتش افروزی کمپ لنگرود را نشنیده‌اند؟!
2023-12-10 11:16:08 امیر جواهری لنگرودی : روزشمارکارگری سی روزه آبان ۱۴۰۲
2023-12-10 11:07:24 امیر جواهری لنگرودی : روزشمارکارگری سی روزه آبان۱۴۰۲
2023-11-18 22:16:24 امیرجواهری لنگرودی : بی پناهی مهاجران افغانستانی سیاست طالبان حاکم بر ایران است.
2023-11-12 20:46:08 امیرجواهری لنگرودی: نشانی غلط می‌دهند، قاتلان فرزندان ما همین جا هستند!
2023-11-10 23:21:31 امیرجواهری لنگرودی: یادداشت شماره‌ی ۴ درباره‌ی آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود
2023-11-09 16:19:51 امیرجواهری لنگرودی : چرامسئولین کشوری،استانی وشهری، پیرامون آتش سوزی «کمپ ترک اعتیاد لنگرود»اطلاع رسانی درست وشفاف نمی‌کنند؟
2023-11-07 18:19:16 امیرجواهری لنگرودی: نباید اجازه دهیم جنایت کمپ ترک اعتیاد لنگرود را سفیدشویی کنند!
2023-10-29 00:16:24 امیر جواهری لنگرودی: و این تکرار و تکرار است، تکرار!آرمیتای جوان ما را همچون ژینا ازپای درآوردندو به قتل رساندند.
2023-10-12 07:40:54 شعارهای اعتراضی مردم سراسر ایران (بخش سیزدهم)
2023-09-20 10:42:57 امیرجواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران در انقلاب نوین زن-زندگی-آزادی (بخش دوازدهم)
2023-09-06 11:04:42 امیر جواهری لنگرودی : بازخوانی شعر «برای... خیابان» سروده‌ی سیاووش میرزاده
2023-08-28 19:35:13 امیرجواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش یازدهم)
2023-08-18 20:09:14 امیر جواهری لنگرودی :۲۸مرداد۳۲؛درد همیشه ماندگار تاریخ ایران
2023-08-17 13:51:43 امیرجواهری لنگرودی :شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش دهم)
2023-08-13 21:25:54 امیرجواهری لنگرودی : گرانی نان، فشار فقر بر زحمتکشان را بیشتر می‌کند
2023-07-16 21:47:00 امیرجواهری لنگرودی : آزادی زن؛ معیار آزادی جامعه است
2023-07-08 20:32:48 امیرجواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش نهم)
2023-06-11 12:03:45 گردآورنده : امیر جواهری لنگرودی : ویژه نامه اجلاس سازمان جهانی کار - ژوئن ۲۰۲۳
2023-06-03 22:22:39 امیرجواهری لنگرودی : نگاهی به فقر آشکار در جامعه ایران!
2023-05-28 17:26:17 امیرجواهری لنگرودی : کشتاررا متوقف کنید،بگذارید مردم ما نفس بکشند! (بخش دوم و پایانی )
2023-05-25 10:06:03 امیرجواهری لنگرودی : کشتاررا متوقف کنید،بگذارید مردم ما نفس بکشند! (بخش نخست)
2023-05-23 07:47:15 تا چپاولگری است؛همه چیز به نام مردم تمام می شود. خانه از پایبست ویران است
2023-03-24 13:39:10 امیرجواهری لنگرودی : فریاد به "پایانت سلام کن" مردم و نام‌گذاری‌های بدقواره‌ی سالانه‌ی خامنه‌ای!
2023-03-20 00:38:35 امیرجواهری لنگرودی :آب درهاون کوبیدن! / باید این بازی را بهم زد!
2023-03-15 10:56:07 امیرجواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش هشتم)/ با شعارهای مردم سراسر ایران در انقلاب نوین زن- زندگی- آزادی، هم صدا شویم.
2023-03-05 21:51:51 امیرجواهری لنگرودی :یادداشتی به اعتبار بازگشت دگرباره بازنشستگان و معلمان به خیابان! می‌شویم آغاز از آنجایی که پایان شماست!
2023-02-16 13:32:40 امیرجواهری لنگرودی : یادداشتی بر عفو اعلام شده ...! زندانیان سیاسی مان را آزاد کنید.
2023-02-07 17:16:04 امیر جواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسر ایران (بخش هفتم)/ شعار های مردم سراسر ایران در انقلاب نوین زن-زندگی-آزادی
2023-01-24 15:48:15 گزارشگر: امیرجواهری لنگرودی / گزارش تحصن سه روزه گوتنبرگ - سوئد در دفاع از جنبش عظیم زن- زندگی- آزادی و مبارزات مردم سراسرایران!
2023-01-12 10:37:54 امیرجواهری لنگرودی : سر تیترهای روزشمارکارگری هفته اول و دوم آذر ۱۴۰۱
2023-01-11 09:54:01 امیرجواهری لنگرودی : روزشمارکارگری / نگاهی به رابطه جنبش کارگری و جنبش عمومی دردل جنبش گسترده «زن، زندگی، آزادی» هفته‌ی اول و دوم آذر ۱۴۰۱
2022-12-30 07:59:28 امیرجواهری لنگرودی : بخش ششم / شعارهای مردم سراسر ایران در انقلاب نوین زن- زندگی- آزادی
2022-12-26 18:35:56 امیرجواهری لنگرودی :یادداشتهای زن- زندگی-آزادی (نمره بیست وششم) / با سالگرد دی ماه ۹۶ در صدمین روز جنبش انقلابی سراسری ایران
2022-12-15 10:53:00 امیر جواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسر ایران (بخش پنجم)
2022-12-09 23:30:35 امیرجواهری لنگرودی :یادداشتهای زن- زندگی-آزادی (نمره بیست وپنجم)/ قتل حکومتی مُحسن شکاری را محکوم و صدای زندانیان سیاسی و بازداشتی باشیم.
2022-12-06 20:07:38 امیر جواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش چهارم)
2022-11-30 12:24:11 امیرجواهری لنگرودی :یادداشتهای زن- زندگی-آزادی (نمره بیست وچهارم)/ جان زندانیان سیاسی درخطر است
2022-11-30 12:16:16 امیرجواهری لنگرودی :یادداشت روزانه( نمره بیست وسوم )/ سه روزی که پیشروی جنبش انقلابی را سُرعت بخشید.
2022-11-30 11:57:44 امیرجواهری لنگرودی: شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش سوم)
2022-11-30 11:50:14 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه( نمره بیست ودوم )/ ترفند های سوخته نظام اسلامی در مقابل فرارویی فزاینده جنبش انقلابی مردم ایران
2022-11-30 11:38:06 امیرجواهری لنگرودی : نقد مقاله ارژنگ بامشاد / بشکند قلمی که ننویسد بر سر این مردم چه رفت.
2022-11-30 11:28:55 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه( نمره بیست ویکم ) / پیوستن پزشکان برون مرز، به شور و نوای جُنبش انقلابی ایران خُجسته باد
2022-11-30 11:17:04 امیرجواهری لنگرودی : شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش دوم)
2022-11-27 13:46:13 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره بیستم ) / زندانیان سیاسی و بازداشتی های ماههای اخیر آزاد باید گردند.
2022-11-27 13:20:44 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره نوزدهم ) / توماج رّپ خوان خیابانی بود ، در خیابان صدای او باشیم!
2022-11-27 13:12:29 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره هیجدهم ) / ابلهان؛ به شعله آتش شلیک می کنند .
2022-11-27 13:05:42 امیرجواهری لنگرودی: یادداشت روزانه ( نمره هفدهم ) / آنان که باد میکارند؛ به ناچار طوفان درومی کنند
2022-11-27 12:56:58 امیرجواهری لنگرودی :یادداشت روزانه ( نمره شانزدهم ) / چهلم قتل مهسا امینی (ژینا) با۱۵۰۰ کُشته آبان ۹۸ همزمان شد. این جنایت ها را فراموشی نشاید.
2022-11-27 12:41:43 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره پانزدهم ) / همگرایی اعتراضات ضد دیکتاتوری بین داخل و خارج و فروریزی فاصله ها ...
2022-11-27 11:36:55 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره چهارده) / دانشجویان فکر نکنند امروزه - قرار ما هر روزه!
2022-10-18 11:07:49 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره سیزدهم ) / کارگران در نبردی نابرابر، روی در روی سپاه، پای به آوردگاهِ جنبش سراسری نهاده اند .
2022-10-16 21:51:33 امیرجواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره دوازدهم ) / شما آتش میافروزید؛ ما هرلحظه شعله ورتر می شویم
2022-10-14 17:38:10 امیرجواهری لنگرودی :یادداشت روزانه ( نمره یازده ) / اعتصاب ، اعتصاب / زمینه انقلاب .
2022-10-13 17:47:50 امیرجواهری لنگرودی: یادداشت نمره ده / به هوش باش؛ دمپایی پوش ها و کفش ملی پوش های شوش ، شاه عبدالعظیم و نازی آباد ها آمدند.
2022-10-11 20:47:52 امیرجواهری لنگرودی: یادداشت شماره نه / صف نوجوانان و جوانان از میان آتش و خاکستر چنان ققنوس بر می خیزد تا این نهال آبیاری شود!
2022-10-10 19:25:36 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت نمره هشت / دهم اکتبر روزجهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام !
2022-10-09 15:02:26 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت نمره هفت / خُجسته باد همبستگی و پیوند درون برون کشور با جُنبش آزادیخواهی مردمان ایران!
2022-10-09 15:02:10 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت نمره هفت / خُجسته باد همبستگی و پیوند درون برون کشور با جُنبش آزادیخواهی مردمان ایران!
2022-10-07 19:53:18 امیر جواهری لنگرودی : یادداشت شماره شش / شنبه مهر۱۶ ، درهم آوایی با فراخوان دانشجویان دانشگاه شریف!
2022-10-06 16:22:18 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت روزانه ( نمره پنج) / حاکمیت ازسراستصال ، بجای آب، نفت برآتش خشم مردم می پاشند!
2022-10-05 15:51:47 امیر جواهری لنگرودی : یادداتش روزانه نمره 4 / 5 اکتبر روز جهانی معلم : معلم، کارگر؛ دانشجو؛ اتحاد - اعتصاب ( زن - زندگی - آزادی )
2022-10-04 19:59:03 امیر جواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره سه) / خُجسته باد ورود دانش آموزان به جُنبش مردم ایران !
2022-10-03 13:48:31 امیرجواهری لنگرودی: یادداشت روزانه ( نمره دو) / دانشگاه سنگر آزادی و آزادگی را تنها نگذاریم !
2022-10-02 11:31:33 امیرجواهری لنگرودی : خیابان از آن ماست ، آن را سنگر مبارزه خود سازیم!
2022-09-30 09:30:56 امیر جواهری لنگرودی : شعارهای اعراضی مردم سراسر ایران (بخش اول)
2022-09-08 15:30:50 امیرجواهری لنگرودی : شماها بازخواهید گشت سرفراز!
2022-09-01 19:49:40 امیر جواهری لنگرودی : پایان خدای دهه شصت، خدای کُشتار!
2022-08-04 18:38:53 امیرجواهری لنگرودی - بهایی بودن جرم نیست!(بخش اول)
2022-07-02 22:17:47 امیر جواهری لنگرودی/ یادداشت کارگری هفته (بخش دوم) : مبارزه دست یابی نان و آزادی از کدام مسیر فراهم می گردد؟!
2022-06-30 07:09:04 امیرجواهری لنگرودی/ ویژه نامه شماره دو: باردیگروارسی سناریو سازی رژیم اسلامی ؛ به اعتبار نامه سر گشاده خانواده های زندانی
2022-06-24 06:35:36 امیرجواهری لنگرودی/ یادداشت کارگری هفته / دولت شش کلاسه، همین روزا خَلاصه
2022-06-23 16:28:51 امیر جواهری لنگرودی / روزشمار کارگری شماره ۳ / پنجشنبه۱۵اردیبهشت تا شنبه۳۱اردیبهشت ۱۴۰۱
2022-06-09 14:30:02 امیرجواهری لنگرودی : به گروگانگیری دولتی پایان دهید، سناریوی آدم ربایی‌تان رنگ باخته است!
2022-06-02 13:18:43 امیرجواهری لنگرودی/ بخش دوم : دیگه تمومه ماجرا
2022-05-26 15:23:12 امیرجواهری لنگرودی/ ویژه نامه : بیانیه های اعتراضی در رد سناریوسازی های رذیلانه نهادهای امنیتی و روزیِ نامهِ کیهانِ حسین شریعتمداری ...
2022-05-20 11:43:53 امیر جواهری لنگرودی/ دیگه تمومه ماجرا! (بخش اول)
2022-05-15 19:47:46 امیرجواهری لنگرودی/ مجله روز شماره کارگری شماره دوم ، هفته اول و دوم اردیبهشت ۱۴۰۱
2022-05-05 09:44:36 امیر جواهری لنگرودی / هالۀ نور نیز به یاری حمید نوری (عباسی) نیامد! حمید نوری زبونانه در تقلای محال!
2022-04-28 12:29:06 امیرجواهری لنگرودی / ویژۀ رسول بداقی : محکومیت رسول بداقی باید بی قید و شرط لغو گردد!
2022-04-27 19:53:16 امیرجواهری لنگرودی: درآستانه اول ماه مه ،روزهمبستگی بین المللی طبقه کارگر- اگر یکی نشویم ؛ یکی، یکی کم می شویم
2022-04-27 19:20:45 امیر جواهری لنگرودی / روزشمار کارگری شماره یک / فروردین ۱۴۰۱
2022-04-23 10:30:34 امیرجواهری لنگرودی / مقاله ماهنامه ی خط صلح اردیبهشت‌ماه و فرصت‌های برابر برای کارگران، معلمان و دیگر گروه‌های مطالبه‌گر!
2022-04-22 12:16:01 امیرجواهری لنگرودی: یادداشت کارگری هفته به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم! (بخش پنجم)
2022-04-17 17:49:34 امیرجواهری لنگرودی / یادداشت کارگری هفته : به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم! (بخش چهارم)
2022-04-14 07:51:58 امیر جواهری لنگرودی/ سکوت نکنیم! تعرض به حقوق مهاجران محروم افغانستانی را قویا محکوم است!
2022-04-10 14:10:46 امیر جواهری لنگرودی / یادداشت کارگری هفته: به استقبال اول ماه مه۱۴۰۱بشتابیم !(بخش سوم) : روزکارگروروزمعلم (۱۱و۱۲اردیبهشت ) امسال را به روزاعتراض سراسری وعمومی کارگران و معلمان بدل نماییم!.
2022-04-03 19:01:07 امیرجواهری لنگرودی / یادداشت کارگری هفته: به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم! (بخش دوم)
2022-03-29 11:09:42 امیر جواهری لنگرودی : به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم! (بخش اول)
2022-03-27 09:23:18 امیرجواهری لنگرودی / ویژه‌نامۀ واقعۀ ننگین ۲۱ اسفند در رودسر / سرکوب و هتک حرمت جامعۀ فرهنگیان گیلان و ایران!
2022-03-27 09:28:31 یادداشت کارگری هفته / یا مقلب القلوب و الابصار انا لله و انا الیه راجعون! : امیرجواهری لنگرودی
2022-03-04 10:51:32 گفتگوی هفته : در برنامه امروز گفتگوی کارگری همراه باامیر جواهری سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران بمانند هر جمعه در خدمت شما بودیم و ایشان ضمن اشاره به چند نکته از جمله برگزار نشدن دادگاه حمید نوری بدلیل ابتلا به کوید ۱۹ در هفته گذشته ،در سخن آغازین به پرسش های ما در مورد مهمترین و اخبار در هفته گذشته و همینطور تجمع پراکنده پرستاران در کنار معلمان، توضیح دادند.
2022-02-26 08:30:17 به کدام سمت می‌رویم؟ به بهانه‌ی فراخوان سراسری بازنشستگان در هشتم اسفند ۱۴۰۰ از: امیرجواهری لنگرودی
2021-10-22 16:21:02 راستکی است،خوب نگاه اش کنید! از: امیرجواهری لنگرودی
2021-08-31 13:34:46 یادداشت کارگری هفته: چاره‌ای باید! از: امیر جواهری لنگرودی
2021-07-25 20:11:02 خوزستان تشنه نان، کار، آزادی‌ست و آب می‌خواهد آب را خون نکنیم! از: امیر جواهری لنگرودی
2021-07-16 14:49:12 ویژه نامه‌ی شماره یک / اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نفت - گاز و پتروشیمی پالایشگاههای درون کشور گرد آورنده : امیر جواهری لنگرودی
2021-06-29 12:34:47 بررسی آماری اعتراضات و مبارزات کارگران ایران در سال ۱۳۹۹ کارگروه مشترک کارگری: مریم امانی - یوسف آبخون - امیر جواهری لنگرودی
2021-06-08 17:22:52 یادداشت کارگری هفته بساط باجگیری‌تان را از سر کارگران و زحمتکشان جامعه‌ی ما بردارید عثمان اسماعیلی و محمود صالحی را آزاد کنید! از : امیر جواهری لنگرودی
2021-06-08 17:11:14 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۱۰ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-05-24 18:25:06 یادداشت کارگری هفته : جنایت اول ماه مه ١۴٠٠، در معدن طزره دامغان، بازهم فاجعه آفرینی سرمایه داری و خصوصی‌سازی حاکم از : امیر جواهری لنگرودی
2021-05-24 18:12:54 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره۷ و۶ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-05-03 19:02:40 ویژه نامه اول ماه مه ۲۰۲۱ برابر یازدهم(۱۱)اردیبهشت۱۴۰۰، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر! از : امیر جواهری لنگرودی
2021-04-17 23:56:50 یادداشت کارگری هفته درآستانه اول ماه مه سال ۱۴۰۰ یکشنبه های اعتراض بازنشستگان ، زحمتکشان دیروز و معترضان امروز؛ "فقط کف خیابون،به دست میاد حقمون"! از : امیر جواهری لنگرودی
2021-04-17 23:40:06 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳ و۲ : از امیر جواهری لنگرودی
2021-04-01 23:38:22 یادداشت کارگری هفته سرآغاز جنبش های اعتراضی سال جدید با شعار: فقط کف خیابون/ به دست میاد حقمون! از :امیر جواهری لنگرودی
2021-04-01 23:29:20 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره۱ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-03-25 00:20:14 یادداشت کارگری هفته سالی که نکوست ازسفره خالی و تعیین نرخ دستمزد برای زحمتکشان‌اش پیداست! از: امیر جواهری لنگرودی
2021-03-24 23:45:06 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۵۲ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-03-01 12:47:43 یادداشت کارگری هفته گروه‌های گوناگون معلمان، بلاتکلیف در تقلّای نان در کف خیابان! از: امیر جواهری لنگرودی
2021-03-01 12:38:11 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره شماره ۴۶ و۴۷ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-02-17 09:35:10 گاوان و خران بار بردار، به ز آدمیان مردم آزار! از : امیر جواهری لنگرودی
2021-02-10 15:31:19 یادداشت کارگری هفته در نقد شورای عالی کار و بحث‌های دستمزد سال آینده! با فرو ریختن اخلاق و پرنسیپ‌ها، دیگرهیچ چیز تعجب برانگیز نیست! از: امیر جواهری لنگرودی
2021-02-10 15:22:14 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره های ۴۴ و۴۵ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-30 00:51:48 یادداشت کارگری هفته حرکت تاریخی سریالی بازنشستگان و بلاتکلیفی سریالی اعتراضات معلمان در شرایط کرونایی از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-30 00:32:22 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۴۳ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-21 10:20:46 یادداشت کارگری هفته: چهارمین حرکت سریالی بازنشستگان با شعار: « تامین اجتماعی برپایه ی سبد معیشت، حق همه ی گروه های بازنشستگان است» برای تاریخ هفتم بهمن۹۹ در دست تدارک است، با تمام نیرو صدایشان باشیم ! از:امیرجواهری لنگرودی!
2021-01-21 10:09:44 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۴۲ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-11 21:58:49 یادداشت کارگری هفته پرستاران ومطالبات بی پاسخ ماندهِ آنان نگاهی به این نیروی سخت کُوش رنج و کارجامعه طی دوران کرونایی درایران ! از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-11 21:50:58 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره۴۱ از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-04 13:12:19 یادداشت کارگری هفته خیز برداشتن مافیای درون نظام برای مصادره مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، به بهانه خلع ید! از : امیر جواهری لنگرودی
2021-01-04 13:04:18 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۴۰ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-27 07:00:03 یادداشت کارگری هفته بازنشستگان امروز، کارگران دیروز،دردوران سخت کرونای کُووید 19،همچنان درکارند! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-27 06:55:09 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۹ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-22 20:29:37 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۸ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-16 00:48:17 یادداشت کارگری هفته هیاهوی بسیار برای هیچ ! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-16 00:34:57 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۷ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-04 23:31:12 یادداشت کارگری هفته شلاق، پاسخ داود رفیعی برای درخواست مدنی بازگشت به کار! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-12-04 23:16:57 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۶ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-28 16:35:40 یادداشت کارگری هفته : به بهانه ی تعطیلی دو هفته ای آذر کرونا و دشواری معیشت کارگران و گسترش بیکاری در ایران از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-28 16:26:26 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۵ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-21 10:57:33 دستآوردهای مبارزات کارگران هفت تپه در اعتصابات دوره اخیر، خرداد ۱۳۹۹ تا به امروز!صدای مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باشیم! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-21 10:36:21 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۴ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-12 10:43:57 یادداشت کارگری هفته حل مسأله‌ی مسکن، در پی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی! (بخش پنجم و پایانی) از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-12 10:33:08 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۳ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-05 16:14:29 یادداشت کارگری هفته بحران جهانی! راه حل جهانی! چاره‌ی ما؟! بحران مسکن ( بخش چهارم) از : امیر جواهری لنگرودی
2020-11-05 16:02:46 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۲ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-27 18:37:05 یادداشت کارگری هفته: تناقضات و وعده های دروغ نظام اسلامی درباره ی بحران مسکن، می توانند،اما نمی خواهند مردم به مسکن مناسب دست یابند! ( بخش سوم) از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-27 18:27:41 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۱ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-21 18:51:22 یادداشت کارگری هفته باز نمودهای بحران مسکن در ایران امروز کدام‌ است ( بخش دوم) از: امیر جواهری لنگرودی
2020-10-21 18:33:44 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۰ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-18 13:18:31 یادداشت کارگری هفته بحران مسکن در ایران و راهکارهای مقابله با آن ( بخش اول) از: امیر جواهری لنگرودی مهر ۱۳۹۹ برابر اکتبر ۲۰۲۰
2020-10-18 12:52:44 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۹ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-16 07:06:51 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۸ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-16 07:05:04 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-16 07:00:23 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۷ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-14 20:12:37 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۶ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-14 20:02:57 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۵ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-14 20:02:44 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۵ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-05 10:55:03 یادداشت کارگری هفته پنجم اکتبر روزجهانی معلم و وضعیت استخدامی و بلاتکلیفی آنان درشرایط دوران کرونایی از : امیر جواهری لنگرودی
2020-10-04 13:36:59 یادداشت کارگری هفته پیمانکاران شهرداری‌ها و وضعیت کودکان و زنان بازیافت زباله‌ها دردوران گسترش اپیدمی کرونا از : امیرجواهری لنگرودی
2020-09-20 13:37:13 یادداشت کارگری هفته: کارگران شهرداری‌ها، اسیر پیمانکاران غارتگر! از: امیر جواهری لنگرودی
2020-09-15 11:00:04 خبر و نظر در باب لیست اعدام ها در ایران از : امیر جواهری لنگرودی
2020-09-13 20:49:51 یادداشت کارگری هفته ؛ اعتراضات مستمر گروههای مختلف معلمان دربرابر مجلس نیازمند حمایت گسترده است! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-09-01 23:49:45 عاشق ترین زندگان شهرمان لنگرود که بر خاک غنوده اند از : امیر جواهری لنگرودی
2020-08-28 22:31:22 مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و موقعیت امروز جنبش مطالباتی! از: امیرجواهری لنگرودی
2020-08-26 11:16:43 گفتگوی کارزار پشتیبانی از کارگران ایران با امیرجواهری لنگرودی فعال مدافع کارگران و عضو «کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ / سوئد»
2020-08-14 09:46:24 دوماه اعتراض، دو ماه مقاومت و پایداری کارگران هفت تپه! از: امیرجواهری لنگرودی
2020-08-06 10:35:22 نگاهی موشکافانه به دیدار فعالان کارگری هفت تپه با اهالی مجلس اسلامی در پنجاه و دومین روز اعتصاب نیشکر شوش و موج اعتراضات سراسری دوران کرونایی در جنبش مطالباتی ایران! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-07-30 22:15:48 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۷ : امیر جواهری لنگرودی
2020-07-30 19:18:02 نگاهی به ۴۵ روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه! از : امیر جواهری لنگرودی
2020-07-11 21:43:31 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۶ : از: امیر جواهری لنگرودی
2020-07-10 20:32:46 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۵ : از: امیر جواهری لنگرودی
2020-07-08 17:54:32 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۴ : از: امیر جواهری لنگرودی
2020-07-07 15:52:37 صدای پر طنین کارگران نیشکر هفت تپه باشیم ! نگاهی به حرکت اعتراضی بیست و سومین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از: امیر جواهری لنگرودی
2020-07-05 21:40:29 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۳ : از: امیر جواهری لنگرودی
2020-07-01 13:05:26 نگاهی به شانزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه کارگران نیشکر هفت تپه را نباید تنها گذاشت! از: امیرجواهری لنگرودی
2020-07-01 13:01:03 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۲ : از : امیر جواهری لنگرودی
2020-06-26 13:18:49 مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان ! (بخش دوم) از: امیرجواهری لنگرودی
2020-06-20 13:15:49 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۱ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-06-15 17:46:39 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۳۰ : از: امیر جواهری لنگرودی
2020-06-11 16:51:57 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۹ : از : امیر جواهری لنگرودی
2020-06-10 18:15:37 مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان!(بخش اول) از : امیرجواهری لنگرودی
2020-06-03 15:08:10 مجله روزشمارکارگری هفته ، شماره ۲۸ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-05-29 13:21:18 مجله روزشمارکارگری هفته ، شماره ۲۷ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-05-26 11:54:56 روزشمار مبارزات کارگران ایران درده روز (۲۱تا۳۱ اردیبهشت۱۳۹۹) - بخش سوم / کارگران و زحمتکشان ایران در دوراهی جان و نان! از: امیرجواهری لنگرودی
2020-05-15 18:43:40 روزشمار مبارزات کارگران ایران درده روز (۱۰تا ۲۰اردیبهشت۱۳۹۹) - بخش دوم کارگران و زحمتکشان ایران در دوراهی جان و نان! از : امیر امیرجواهری لنگرودی
2020-05-09 18:47:25 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۶ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-05-06 18:49:41 جمعه ۱۵شهریور تا جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر جمعه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ شماره۲۵ از : امیرجواهری لنگرودی
2020-05-05 16:43:23 کارگران و زحمتکشان ایران در دوراهی جان و نان! کارگران می گویند: ما زندگی نمی کنیم؛ ما زنده مانی می کنیم! از : امیرجواهری لنگرودی
2020-04-23 19:03:54 نگاهی به جدول بالماسکه هفته کارگر سال ۱۳۹۹ خانه کارگری از : امیر جواهری لنگرودی
2020-04-23 18:58:18 بحران کرونا و دارندگان مشاغل آزاد و دستفروشان! از : امیرجواهری لنگرودی
2020-03-28 13:35:21 به فرمان خامنه‌ای ازسال "رونق تولید"(۱۳۹۸) به سال "جهش تولید" (۱۳۹۹) پرتاب شده‌ایم ودیگرهیچ! از : امیرجواهری لنگرودی
2020-03-19 00:50:57 نظامی گری، بحران ناشی ازشیوع گسترده ویروس کرونا را مهار نمی کند! از : امیرجواهری لنگرودی
2020-03-17 19:40:24 فریبرزرئیس دانا ، رفیق روزهای سخت اکنون درمیان مان نیست ! از: امیرجواهری لنگرودی
2020-03-12 21:06:46 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۴ / از : امیر جواهری لنگرودی
2020-03-11 12:30:13 آیا سپاهیان پاسدار وعوامل بسیج، دانش پزشکی واجرایی مقابله با ویروس بیماری کرونا را داشتند، ملت بی خبر بود؟! از: امیرجواهری لنگرودی
2020-03-08 10:07:31 مردم متشکل همه چیز؛ مردم متفرق هیچ چیز! آنچه در لنگرود بعنوان یک تجربه دیده شد و به بارنشست! از: امیر جواهری لنگرودی
2020-02-23 23:00:01 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۳ از : امیر جواهری لنگرودی
2020-02-11 19:48:26 مجله روز شمار کارگری هفته شماره۲۲ از: امیرجواهری لنگرودی
2020-02-08 12:03:41 با همبستگی فزونتر و تحریم انتخابات ؛ بی چهره گی " امپراطوری دروغ" را بر ملا سازیم ! از: امیر جواهری لنگرودی
2020-01-25 18:50:45 نگاهی به وارسی و چشم انداز شعارهای اعتراضی درایران طی ماههای آبان- آذرودی ماه سال ۱۳۹۸ از: امیر جواهری لنگرودی
2020-01-21 11:31:26 تجمعات روز و شب شنبه در تهران - اصفهان - رشت - همدان و شعارهای اجتماع کننده گان معترض شعارها ی روز و شب شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ از : امیرجواهری لنگرودی
2020-01-21 11:26:34 تجمعات روز و شب یکشنبه تهران ودیگرشهرستان ها و شعارهای اجتماع کننده گان معترض شعارها ی روز و شب یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ از: امیرجواهری لنگرودی
2020-01-21 11:21:07 نماز جمعه امروز نشان داد ؛ که خامنه ای و اصحابش شمشیر را از رو بسته اند...! از: امیر جواهری لنگرودی
2019-12-31 17:04:43 مردم را نمی توان به تسلیم و عقب نشینی واداشت؛ آنان همچنان در کارند...! از: امیرجواهری لنگرودی
2019-12-21 20:13:09 درراستای پاسخگویی به نیازهای جنبش،نباید دراین لحظات خطیر وظایف مان را فراموش کنیم! از : امیرجواهری لنگرودی
2019-12-16 10:51:07 دادخواهی : چهلم به چهلم؛ رد پای قاتلان فرزندان خیزش آبان ۱۳۹۸را پی بگیریم! نه می بخشیم ونه فراموش می کنیم بلکه دوباره می آییم! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-12-09 11:50:17 شعارهای ۱۶آذرامسال،نقطه امید همبستگی جنبش های اجتماعی به یکدیگرند! از: امیرجواهری لنگرودی
2019-11-23 21:33:32 یادداشت کارگری هفته از : امیرجواهری لنگرودی پیرامون : خیابان و محلات دوسویه یک مبارزه اند !
2019-11-18 22:01:55 یادداشت کارگری هفته از : امیر جواهری لنگرودی پیرامون: شورش گرانی بنزین درشهرهای مختلف کشور،چه وظایفی درپهنه جهان درامر دفاع از اعتراضات مردم ایران را متوجه ما می سازد؟!
2019-11-05 09:05:11 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره۲۱ از: امیر جواهری لنگرودی
2019-11-04 17:09:24 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۲۰ از: امیر جواهری لنگرودی
2019-11-04 16:56:18 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۱۹ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-10-25 07:01:02 روزشمار کارگری هفته شماره۱۸ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-10-25 06:37:50 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۱۷ : امیر جواهری لنگرودی
2019-10-21 11:15:06 یادداشت کارگری هفته از : امیر جواهری لنگرودی پیرامون : جنبش مستقل دانشجویی در تحولی بی مانند در مصاف با حاکمیت اسلامی
2019-10-15 09:20:10 مجله روزشمار کارگری هفته شماره۱۶ از: امیرجواهری لنگرودی
2019-10-05 14:42:01 یادداشت کارگری هفته مبارزه با فساد وبرخورداری ازعدالت درجمهوری اسلامی ، ازمسیرمبارزه با کلیت نظام جمهوری اسلامی می گذرد! از : امیرجواهری لنگرودی
2019-09-28 11:00:44 یادداشت کارگری هفته نگاهی به اعتراضات دوراخیر کارگران نیشکر هفت تپه شوش صدای کارگران اخراجی و زندانیان سیاسی دربند باشم! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-09-21 06:43:15 یادداشت کارگری هفته اول مهر، زنگ های مدارس سراسر کشور به صدا در می آید، اما معلمان آزادیخواه همچنان در زندانند و خواسته های معلمان بی پاسخ مانده است! از: امیر جواهری لنگرودی
2019-09-09 11:02:54 یادداشت کارگری هفته : با همه توش وتوان خود،صدای کارگران هپکو وآذرآب را پژواک دهیم و ازخواسته های طبقاتی آنان پشتیبانی کنیم ! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-09-06 21:19:05 یادداشت کارگری هفته : زندانیان سیاسی ایران؛ تنها نیستند! اینان هراسشان ز یگانگی ماست! از : امیرجواهری لنگرودی
2019-08-26 20:59:57 یادداشت کارگری هفته : زندانیان سیاسی ایران ؛ تنها نیستند و مبارزه زندانیان سیاسی پایانی ندارد! امیر جواهری لنگرودی
2019-08-10 07:03:01 یادداشت کارگری هفته : زندانیان سیاسی ایران ، تنها نیستند ! فردا شنبه ۱۹مرداد ۹۸بیدادگاه قاضی مقیسه، سپیده قلیان را محاکمه می کند! امیر جواهری لنگرودی
2019-08-03 07:01:33 یادداشت کارگری هفته / پیرامون : علیه فراموشی ؛ محاکمه فردا ، محاکمه همه ما است ! امیر جواهری لنگرودی
2019-07-30 10:48:42 یادداشت کارگری هفته شمارش معکوس آغاز شده است ! با اعتراضی متحد و سازمانگرانه ، دوازدهم مرداد ، روز محاکمه فعالان نیشکر هفت تپه را ، به روز محاکمه نظام اسلامی بدل سازیم ! امیرجواهری لنگرودی
2019-07-24 11:49:03 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۱۵ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-07-24 11:39:46 یادداشت کارگری هفته در ایران تهاجم به دستفروشان همچنان ادامه دارد! کارگران دیروز ، دست فروشان امروزند، ما دستفروشان کاسب ایم،نه جمع کردنی! امیر جواهری لنگرودی
2019-07-19 09:48:22 مجله کارگری هفته - امیر جواهری در باره اعتراضات کارگری و بحث کارورزی
2019-07-19 09:45:23 مجله کارگری: اخبار کارگری و دستمزدها، فراخوان اعتصاب شورای شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی فرهنگیان
2019-07-15 10:15:31 امیر جواهری لنگرودی در نشست وبیناری گذار؛ قدرت نیروی عظیم انسانی و جایگاه جنبش‌ها(۳۱ تیرماه ۱۳۹۷)
2019-07-15 09:02:58 تلویزیون دریچه گفتگوی فرامرز رفیعی با امیر جواهری لنگرودی پیرامون : قتل های خاموش وبررسی اعتصاب کارگر زندانی رضا شهابی
2019-07-15 08:39:32 گفتگوی امیر جواهری با رفیق مهرنوش اشترانی از خانواده های جانفشانان کشتار دهه شصت و یکی از سخنگویان کمیته برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
2019-07-15 08:34:21 گفتگوی امیر جواهری با احسان حقیقی نژاد یکی از سخنگویان گرد هم ائی سراسری
2019-07-09 10:25:07 گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی پیرامون چگونگی سازمانیابی تشکلهای مستقل و سراسری کارگران
2019-07-09 10:22:29 مجله کارگری ، اخبار و اعتراضات روزجهانی کارگر و هفته معلم از امیر جواهری
2019-07-09 10:10:48 مجله کارگری۲۰ مهر ۹۷:اخبار مبارزات کارگری،نان‌آوران خردسال،اعتصاب کامیونرانان
2019-07-09 09:59:57 مجله کارگری:جمعه ۲۵ آبان ۹۷ تحصن معلمان، هفت‌تپه و شکست پروژه سندیکاسازی
2019-07-09 09:22:37 جوانب گوناگون تحولات سیاسی پس از برجام و استراتژی سوسیالیستی
2019-07-09 09:21:42 گفتگوی امیر جواهری با شاهین شریفیان از اعضای سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ایران
2019-07-09 09:20:38 مصاحبه امیر جواهری با روبن مارکاریان
2019-07-09 09:18:56 گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی (دلائل مبارزه علیه تغیر قانون کار)
2019-07-09 09:17:08 گفتگوی امیر جواهری با محمود صالحی از فعالین جنبش کارگری
2019-07-09 09:14:39 گفتگوی امیر جواهری با احسان حقیقی نژاد یکی از سخنگویان گرد هم ائی سراسری
2019-07-09 09:13:40 گفتگوی امیر جواهری با مژده ارسی: از سخنگویان هفتمین گرد هم آیی سراسری
2019-07-09 09:12:00 مصاحبه امیر جواهری با الهه امانی درباره طرح کاروزی
2019-07-09 09:10:49 گفتگوی امیر جواهری با رفیق هژیر پلاسچی
2019-07-09 09:09:19 گفتگوی امیر جواهری با خانم ماریا یوسفی از فعالین حقوق پناهندگی و ....
2019-07-09 09:05:20 ارزیابی از هفتمین گردهم ائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی
2019-07-09 09:02:36 گفتگوی امیرجواهری با حسین مهینی مدیرجشنواره بین المللی سینمای تبعید
2019-07-09 09:00:18 مصاحبه امیرجواهری با آرسن نظریان درباره تحولات اخیر ارمنستان
2019-07-08 10:09:41 یادداشت کارگری هفته درایران علیرغم سرکوب و بگیر و به بند، جنبش مطالباتی درسطح پایه در حال گسترش است ! امیر جواهری لنگرودی
2019-07-08 10:01:03 مجله روز شمار کارگری هفته شماره۱۴ از: امیرجواهری لنگرودی
2019-07-04 18:33:10 گفتگوی امیر جواهری به رفیق یوسف اردلان پیرامون : افزایش تنش و تشنج بین آمریکا و ایران به کدام سو میرود
2019-07-01 10:11:43 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۱۳ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-07-01 09:57:07 یادداشت کارگری هفته از امیر جواهری لنگرودی ؛ در ایران هیچ مقام و مرجعی ؛ مرگ و مصدومیت کارگران در برابر حوادث حین کار را پاسخگو نیست !
2019-06-28 19:04:30 گفتگوی امیر جواهری با رفیق هژیر پلاسچی، فعال سیاسی تبعیدی و از سخنگویان هفتمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در ایران - هانوفر آلمان
2019-06-28 19:02:00 از سری گفتگوها ی امیرجواهری با دوستان افغانستانی ساکن گوتنبرگ در اعتصاب طولانی مدت در میدان یزن توریت برای دفاع از خق پناهندگی در سوئد
2019-06-28 18:58:13 کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی - گوتنبرگ سوئد - مصاحبه با امیر جواهری
2019-06-28 18:56:30 میزگرد کارگری با شرکت جلال نادری، امیر جواهری و یوسف آبخون
2019-06-28 18:51:57 گفتگوی تلویزیون دریچه با امیر جواهری لنگرودی پیرامون : قتل های خاموش وبررسی اعتصاب کارگر زندانی رضا شهابی
2019-06-28 18:46:11 گزارش امیر جواهری برای رادیو راه کارگر در گفتگو با رفقا سروزقازاریان ؛ سیامک غلامی - علی فیاض- حسین مهینی ،
2019-06-28 18:41:33 اخبار و اعتراضات کارگری در یکشنبه نخستین روز بهمن ماه آ۱۳۹۶؛ برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-28 18:38:56 خبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ ، برنامه ای از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا: امیر جواهری لنگرودی
2019-06-28 12:10:28 اعتراض به هیئت جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو -گفتار کارگری امیر جواهری لنگرودی در تلویزیون راه کارگر
2019-06-28 12:03:03 حکم شلاق کارگران یا شلاق گیت خامنه ای : گفتار کارگری از : امیر جواهری لنگرودی در تلویزیون راه کارگر
2019-06-26 10:00:42 تلویزیون راه کارگر ، یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ آپریل۲۰۱۸
2019-06-26 09:16:54 چهل سال پس از انقلاب 57 و سی سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67
2019-06-26 09:13:25 امیر جواهری: نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، بحران بیکارسازی در صنعت خودروسازی
2019-06-25 12:35:23 نه به اعدام زانیار،لقمان و رامین،مجله کارگری،دستگیری‌ها و مبارزات،گفتگو‌ی امیر جواهری با عصمت طالبی از خانواده های جان باختگان دهه شصت
2019-06-25 10:40:09 پیرامون ضرورت استقلال سندیکاها:گفتگوی جلال نادری با امیر جواهری و محمدرضا شالگونی
2019-06-25 10:33:23 مجله کارگری با امیر جواهری،تخریب محیط زیست بنام توسعه صنعت گردشگری از مریم امانی
2019-06-25 10:29:19 گفتگوی امیر جواهری با رفیق محمد رضا شالگونی پیرامون : نوسانات ارز، علل و پیامد های آن در بازار ایران
2019-06-25 10:20:49 پروژه سندیکاسازی تقلبی، طراحان و‌ مجریان آن.سکوت در برابر این توطئه به‌ چه‌ معناست؟
2019-06-25 10:16:58 مجله کارگری:جمعه ۲۵ آبان ۹۷ تحصن معلمان، هفت‌تپه و شکست پروژه سندیکاسازی
2019-06-25 10:13:09 مجله کارگری تلویزیون راه‌کارگر جمعه نهم آذر ۹۷ برابر با ۳۰ دسامبر۲۰۱۸
2019-06-23 17:45:55 حمایت همه جانبه فریبرزرییس‌دانا اقتصاد دان و چهره شناخته شده سوسیالیست از بازداشت‌شدگان زن و چهره های شناخته زندانیان سیاسی ؛ این زندانیان عینا نماد های حفظ امنیت جامعه اند
2019-06-22 05:41:09 میزگرد کارگری با شرکت نصرالله قاضی، یوسف آبخون، امیر جواهری، روبن مارکاریان
2019-06-19 05:38:04 مجله روز شمار کارگری هفته ۱۲
از: امیر جواهری لنگرودی
2019-06-19 05:14:34 تنش بین ایران و آمریکا و عواقب آن، در مصاحبه با یاسمین میظر
2019-06-19 04:53:11 یادداشت کارگری هفته احضار کاک عثمان اسماعیلی از تخت بیمارستان به زندان، فرقی با صدور حکم قتل این فعال کارگری شناخته شده ندارد! امیر جواهری لنگرودی
2019-06-19 05:12:44 سرکوب همه جانبه زنان در گفتگو با مینا خانی
2019-06-16 05:30:30 کاربرد سازمان جهانی کار در پیشبرد مبارزات کارگران
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۱۱ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-11 21:27:42 یادداشت کارگری هفته پیرامون تشکیل اجلاس سازمان جهانی کار در ژوئن ۲۰۱۹ در ژنو، اعتراض ما به مماشات طلبی این سازمان جهانی ! امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۱۰ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-03 05:11:31 یادداشت کارگری هفته تحریم و تاثیر ویرانگر آن در گسترش بیکاری و تعطیلی واحد های تولیدی و فلاکت عمومی جامعه ایران !
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۹ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۸ از : امیرجواهری لنگرودی
2019-05-31 18:05:54 یادداشت کارگری هفته فرازهایی از شرکت رضا شهابی در کنگره اتحادیه ث.ژ.ت فرانسه ، دیدارها و دستآوردهای این سفر! امیر جواهری لنگرودی
2019-05-31 18:02:14 ویژه نامه اول ماه مه 1398 داخل و خارج از کشور
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره شماره ۷ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-05-18 18:09:07 یادداشت کارگری هفته پیرامون : نگاهی به تجمع کارگران و معلمان و چرایی تهاجم و عقب نشینی نظام درعرصه بازداشتی ها! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-05-18 18:05:44 یادداشت کارگری هفته دستگیر شدگان اول مه (۱۱اردیبهشت)، روزجهانی کارگرو دوم مه (۱۲اردیبهشت) روز معلم را بی قید و شرط ازاد کنید! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۶ از: امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۵ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-05-04 15:28:17 سیری گذرا درروند مبارزه کارگران ایران درسالی که گذشت! (بخش اول) کارمشترک: مریم امانی و امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره۴ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۳ / امیر جواهری لنگرودی
2019-04-13 09:20:59 یادداشت کارگری به استقبال اول ماه مه ، روزجهانی کارگر بشتابیم! باردیگر بالماسکه هفته کارگر از آستین علیرضا محجوب خانه کارگر و شرکاء بیرون زد! از: امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره۲ سال۱۳۹۸ از : امیرجواهری لنگرودی
2019-04-13 09:10:46 تشکیل کمیته ها یا شورای محلات و کمیته های یاری رسانی مستقل ، تنها راهکار واقعی برای جلوگیری ازصدمات بیشتر سیلاب در برابر بی تدبیری مسئولان کشور! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-04-01 11:53:55 یادداشت کارگری هفته پیرامون : خامنه ای سال نو را "رونق تولیدی " نام گذاشت؛ آیا سال جدید با - رونق تولیدی- همراه خواهد بود یا نه؟ امیر جواهری لنگرودی
2019-04-01 11:42:46 درآستانه اول ماه مه ، وارسی عدم پرداخت به موقع حقوق های معوقه در یک ماهه اسفند! امیر جواهری لنگرودی
2019-04-01 11:40:13 نگاهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان و کارگران کشور! امیر جواهری لنگرودی
2019-04-01 11:35:07 یادداشت کارگری روزشمار هفته : بحث دستمزد سال ۱۳۹۸همچنان در کریدورهای «کمیته تعیین دستمزد» شورای عالی کار، دست به دست می گردد و راه به جایی نمی برد! امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۱ سال ۱۳۹۸ از: امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:50:52 یادداشت روزشمار کارگری هفته : مبارزات کارگران ایران در سال جدید همچنان دنبال می کردد ! امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:48:00 یادداشت کارگری هفته : سفره کارگران ایران در نوروزی دیگر همچنان خالی است! سال بس سخت وپُرتعبی دربرابر توده کارگران ایران است! امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:44:40 یادداشت کارگری هفته : راه آهن ، سندیکای شرکت واحد ، بازنشستگان ، معلمان و ... در کنار هم هم پوشانی ها وهمگرایی ها ، نشانه سطحی از تحول جنبش مطالباتی در پهنه رودررویی ها در جامعه کارگری ایران بشمارمی آید! امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:42:30 یادداشت کارگری هفته : راه آهن ، سندیکای شرکت واحد ، بازنشستگان ، معلمان و ... در کنار هم هم پوشانی ها وهمگرایی ها ، نشانه سطحی از تحول جنبش مطالباتی در پهنه رودررویی ها در جامعه کارگری ایران بشمارمی آید! امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:39:29 یادداشت کارگری هفته : در پاسخ حسن روحانی باید گفت : سازمان تامین اجتماعی و شستا ، مایملک اجدادی شما نبوده و نیست که دستور می دهید : "اینها را جمع کنید"! امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:36:14 یادداشت کارگری هفته : فشار چرخه سرمایه داری حاکم( دولت - کارفرمایان - پیمانکاران)، برگُرده کارگران ، درعدم پرداخت حقوق های معوقه! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:32:56 یادداشت کارگری هفته : اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی، نسخه پیچی از جیب فقرا برای فقرا ، نه عدالت دارد نه انصاف! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-03-30 17:26:54 بحث دستمزد سال ۱۳۹۸همچنان در کریدورهای «کمیته تعیین دستمزد» شورای عالی کار، دست به دست می گردد و راه به جایی نمی برد! از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۵۲ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۵۱ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۵۰ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۴۹ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۴۸ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ، شماره ۴۷ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمارکارگری هفته ، شماره ۴۶ از : امیر جواهری لنگرودی
2019-02-07 10:48:09 یادداشت کارگری هفته کارگران شهرداری ها و دشواری های حقوق های عقب مانده سطوح مختلف این بخش از خدمات کشور! / امیر جواهری لنگرودی
2019-02-07 10:44:08 یادداشت کارگری در سالگرد چهلمین سال انقلاب بهمن ۱۳۵۷؛ اسماعیل بخشی صدای خاموش نشده نسل ما در رودررویی با استبداد حاکم است که همچنان تکثیر می گردد ! / امیر جواهری لنگرودی
2019-02-07 10:40:21 یادداشت روز شمار کارگری هفته طی هفته بر طبقه کارگر و خواسته های آنها چه گذشت ؟ / امیرجواهری لنگرودی
2019-02-07 10:34:18 یادداشت کارگری باردیگر به بهانه " هیچ " به جان دست فروشان خواهند افتاد! / امیرجواهری لنگرودی
2019-02-07 10:19:01 یادداشت کارگری برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و پشتیبانی از کیفر خواست آنان ؛ درخارج از کشورچه می توان کرد؟ / امیر جواهری لنگرودی
2019-02-07 10:14:37 یادداشت کارگری : نامه اسماعیل بخشی وسپیده قلیان و بازتاب آن در سطح جنبش داخل و خارج کشور! امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۴۵ / امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۴۴ / امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۴۳ / امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۴۲ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۴۱/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۴۰/ امیر جواهری لنگرودی
2019-01-13 13:17:08 یادداشت کارگری :در سالگرد چهلمین سال انقلاب بهمن ۱۳۵۷؛ اسماعیل بخشی صدای خاموش نشده نسل ما در رودررویی با استبداد حاکم است که همچنان تکثیر می گردد !/ امیر جواهری لنگرودی
2018-12-31 05:35:16 یوسف اردلان:مرگ فعالان محیط‌زیست، ارژنگ بامشاد:رویدادهای سیاسی
2018-12-31 05:31:22 مژده ارسی -درگفتگو با امیرجواهری
2018-12-31 05:29:40 مژده ارسی -درگفتگو با امیرجواهری
2018-12-31 05:25:35 رادیو راه کارگر- مصاحبه امیرحواهری با بیژن کیارسی
2018-12-31 05:20:32 ´گزارش امیر جواهری از رادیو راه کارگر پیرامون گردهم آئی اعتراضی به حضور نمایندگان ضد کارگری جمهوری اسلامی دوشنبه ششم ژوئن ۲۰۱۶ از شهر ژنو ( سوئیس ) در برابر سازمان جهانی کار در گفتگو با رفقا : سیامک موئد زاده ، علی اکبر و نادر و علی رسولی از فعالان نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور
2018-12-31 05:16:56 اول ماه مه
2018-12-31 05:12:45 گفتگوی :امیر جواهری بارفیق رضا چیت ساز
2018-12-31 05:10:13 گفتگوی امیر جواهری با رفیق مهرنوش اشترانی از خانواده های جانفشانان کشتار دهه شصت و یکی از سخنگویان کمیته برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در باره مضمون برپایی هفتمین یادمان یاد یاران از 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در شهر هانوفر آلمان
2018-12-31 05:07:00 گفتگوی امیر جواهری با رفیق مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری پیرامون سفر نخست وزیر سوئد استفان لوون و هیئت همراه اقتصادی سوئد ، در کنار آندرش فربه دبیراتحادیه کارگران متال که به همراه هیئت در تاریخ های یازدهم و دوازدهم فوریه 2017راهی ایران می شوند م
2018-12-31 05:02:44 گفتگوی امیر جواهری با رفیق مهرنوش اشترانی از خانواده های جانفشانان کشتار دهه شصت و یکی از سخنگویان کمیته برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در باره مضمون برپایی هفتمین یادمان یاد یاران از 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در شهر هانوفر آلمان
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته، شماره ۳۹ / امیر جواهری لنگرودی
2018-12-25 20:40:20 درس های اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ! / امیرجواهری لنگرودی
2018-12-25 20:36:29 بیکاری با تولید اتوبوس در مرز صفر گره خورده و به مرز هزاران هزار رسیده است!/ امیر جواهری لنگرودی
2018-12-21 11:49:43 به بهانه خاموشی وحید صیادی نصیری در زندان قم : مرگ ها و قتل های خاموش از دیروز تا امروز؛ پرونده هایی که همیشه بازهستند! فردا نوبت کیست؟/ امیر جواهری لنگرودی
2018-12-21 11:36:43 کارگران باربر، با تنی رنجور و خمیده چرا از دریافت بیمه های اجتماعی محروم اند؟ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۳۸/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۷ / امیر جواهری لنگرودی
2018-12-03 21:33:53 جامعۀ ما به ماه‌ها و روزهای تعیین کننده‌ای نزدیک می‌شود!
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۶/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۵/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۴/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۳ / امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۲/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۱ / امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۳۰ / امیر جواهری لنگرودی
2018-11-27 05:58:36 مجله کارگری چهارم آذر ۹۷:سندیکاسازی تقلبی،تحصن معلمان،اعتصاب فولاد اهواز و هفت‌تپه
2018-11-27 05:40:29 حکومت سعی کرده ضمن بکارگیری ناوگان دولتی و تهدید و فشار بر شرکت های حمل و نقل، بحران را سرشکن کند
2018-10-17 12:21:12 تحصن دو روزه سراسری معلمان ، کُوس رسوایی نظام آموزشی کشور را بر ملا می گرداند ! امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۹- از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۸- از : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۷ - از : امیرجواهری لنگرودی
2018-10-02 18:37:39 یادداشت کارگری صدای اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ها باشیم! خواست ما آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیر شد گان است. امیرجواهری لنگرودی مهر ۱۳۹۷ برابر اکتبر ۲۰۱۸
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۶/ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۵- امیر جواهری لنگرودی
2018-09-28 09:27:10 اول مهرماه ۱۳۹۷ آغاز گشایش مدارس ، معلمان آزادیخواه همچنان در زندانند! امیرجواهری لنگرودی
2018-09-28 09:20:04 حداقل دستمزد از منظر فعالان سندیکای شرکت واحد چگونه است؟ از حداقل های معیشت محروم هستیم، افزایش فوری دستمزد حق مسلم ماست. از: امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۴ - امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۳/ امیر جواهری لنگرودی
2018-08-29 07:44:21 شرم بر آنانی که معنای شرم را در نمی یابند ! با ورود چینی ها به آبهای جنوب؛ صیادان ایرانی در جنوب کشور فقیرتر خواهند شد. امیر جواهری لنگرودی
2018-08-29 07:41:17 تهاجم دولتی و امنیتی به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، تهاجم به خود سامان یابی طبقه کارگر ایران است! امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۲- امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۱ : امیرجواهری لنگرودی
2018-08-17 08:06:25 یادداشت کارگری کارگران شهرداری ها و حقوق های معوقه چرا اینگونه بیرویه دنبال می گردد؟ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۲۰ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۱۹ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روزشمار کارگری هفته شماره۱۸ : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 ویژه نامه بحران آب در ایران ۱۳۹۷ برابر ۲۰۱۸ شماره۳ - کم آبی - خشکسالی در لابلای مطبوعات خبری ایران روزشمار خرداد ۱۳۹۷ : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته - شماره ۱۷ : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روزشمار کارگری هفته - شماره ۱۶ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 ویژه نامه بحران آب در ایران ۱۳۹۷ برابر ۲۰۱۸ شماره۲ : کم آبی - خشکسالی در لابلای مطبوعات خبری ایران روزشمار اردیبهشت ۱۳۹۷ امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۱۵
2019-06-22 21:35:12 ویژه نامه بحران آب در ایران ۱۳۹۷ برابر ۲۰۱۸ شماره۱ : کم آبی - خشکسالی در لابلای مطبوعات خبری ایران روزشمار فروردین ۱۳۹۷امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روز شمار کارگری هفته : شماره 14 : امیر جواهری لنگرودی
2018-06-30 06:17:06 مجله کارگری جمعه ۸ تير ۱۳۹۷
2019-06-22 21:35:12 روز شمار کارگری هفته : شماره 13 : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روز شمار کارگری هفته : شماره 12 : امیر جواهری لنگرودی
2018-06-30 06:30:09 گفتگوی امير جواهری با سعيد تقوی مسئول پروژه پلاتفرم سنديكاهای سوئد در همبستگی و حمايت با جنبش مستقل و آزاد كارگری ايران. گفتگوی رادیو پیام آزادی با محمدرضا شالگونی پیرامون تقابل اصلاح‌طلبان با مبارزات انقلابی توده‌ها و پدیده‌ی کودک‌آزاری و نظام جمهوری اسلامی
2019-06-22 21:35:12 روز شمار کارگری هفته : شماره 11 : امیر جواهری لنگرودی
2018-06-05 09:21:18 ضرورت سازماندهی مبارزات جاری طبقاتی درایران : امیر جواهری لنگرودی
2018-06-03 20:55:09 گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی در باره اعتصاب سراسری کامیونداران کشور، ویژگیها و اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور و تاثیر و نقش ان در سازمانیابی تشکلهای مستقل و سراسری کارگری
2019-06-22 21:35:12 روز شمار کارگری هفته : شماره 10 : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روز شمار کارگری هفته : شماره ۹ : امیر جواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره هشت : امیر جواهری لنگرودی
2018-05-18 23:23:14 روز شمار کارگری ۱وا ماه مه ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ اردیبهشت ۱۹۳۷
2018-05-17 10:35:18 یادداشت کارگری درحاشیه جابجایی و افزایش ابهام درتاریخ آزادی رضا شهابی /ک امیر جواهری لنگرودی
2018-05-17 10:32:01 یادداشت کارگری چرا قیمت نان گران نشد وبه بازنگری ستاد تنظیم بازارسپرده شد ؟! : امیرجواهری لنگرودی
2018-05-17 10:27:17 محمود صالحی فعال سرشناس کارگری را به زندان بردند! چنین انسانی را به قفل و زنجیربستن ، به چه معنا است؟ : امیرجواهری لنگرودی
2018-05-17 10:21:56 شعارهای اعتراضی مردم ایران، نشان واگویایی جنبشی زنده و پویا است! امیرجواهری لنگرودی
2018-05-17 10:16:10 دو روزی که ایران را تکان داد ؛ این کارگران بودند که فریاد میزدند: ما همگی بیکاریم / خداتونو در میآریم : امیر جواهری لنگرودی
2018-05-18 23:12:07 درآستانه سالگرد انقلاب بهمن ایران کشور بیکاران و نا امنی شغلی و ضرورت سازماندهی مبارزات جاری طبقاتی درایران : امیر جواهری لنگرودی
2018-05-18 23:12:20 درآستانه سالگرد انقلاب بهمن ایران کشور بیکاران و نا امنی شغلی و ضرورت سازماندهی مبارزات جاری طبقاتی درایران : امیر جواهری لنگرودی
2018-05-17 10:03:21 يكشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۱۱ فوريه ۲۰۱۸ ؛ دریغم آمد از این روز یادی نکنم : امیرجواهری لنگرودی
2018-05-17 09:56:26 به اعتبارهشتم(۸) مارس ، روز جهانی زن نگاه عمومی به وضعیت زنان کارگر درایران : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ؛ جمعه ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۶تا جمعه ۵ خرداد برابرمه ۲۰۱۷ شماره۱۰ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمارکارگری هفته ؛ جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶تا جمعه ۱۲ خرداد برابریونی ۲۰۱۷ شماره۱۱ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ؛ جمعه۱۲خرداد ۱۳۹۶تا جمعه ۱۹خرداد برابریونی ۲۰۱۷ شماره۱۲ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته؛ جمعه۱۹خرداد ۱۳۹۶تا جمعه ۲۶خرداد برابریونی ۲۰۱۷ شماره۱۳ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ؛ جمعه۲۶خرداد ۱۳۹۶تا جمعه ۲تیر برابریونی ۲۰۱۷ شماره۱۴ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته؛ جمعه۲تیر ۱۳۹۶تا جمعه ۹تیر برابرجولای ۲۰۱۷ شماره ۱۵ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ؛ جمعه ۹تیر ۱۳۹۶تا جمعه ۱۶ تیر برابرجولای ۲۰۱۷ شماره ۱۶ امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ؛ جمعه ۱۶تیر ۱۳۹۶تا جمعه ۲۳ تیر برابرجولای ۲۰۱۷ شماره ۱۷ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته ؛ جمعه ۱۶تیر ۱۳۹۶تا جمعه ۲۳ تیر برابرجولای ۲۰۱۷ شماره ۱۸ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته جمعه ۲۳تیر ۱۳۹۶تا جمعه ۳۰ تیر برابرجولای ۲۰۱۷ شماره ۱۹ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روزشمار چهارهفته مرداد ماه دریک شماره۲۰ : امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روزشمار کارگری هفته - شماره ۷ / امیرجواهری لنگرودی
2019-06-22 21:35:12 روز شماره کارگری هفته شماره ۶
2018-05-06 04:13:20 مجله کارگری ، اخبار و اعتراضات روزجهانی کارگر و هفته معلم از امیر جواهری
2018-05-01 05:30:01 سازمانیابی تشکل های مستقل و سراسری کارگران، چرا و چگونه؟
2018-05-18 23:24:55 قیمت نان بالا و بالا تر می رود!
2019-06-22 21:35:12 ویزه نامه اول ماه مه سال 1397
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۵
2018-04-30 08:13:35 به استقبال ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگربشتابیم!
2018-04-30 08:16:20 در ستایش دختران خیابان انقلاب
2018-04-30 08:23:21 صدای محمود بهشتی لنگرودی معلم زندانی باشیم!
2019-06-22 21:35:12 روزشمار هفته شماره۴
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری شماره ۳
2019-06-22 21:35:12 مجله روز شمار کارگری هفته شماره ۲
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره ۱
2019-06-22 21:35:12 مجله روزشمار کارگری هفته شماره چهارم